PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 5068
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 337
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 215
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 230
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 544
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 277
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 457
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 738
Praca z dzieckiem niesłyszącym 474
Prawa dziecka 482
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 434
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1383
Metoda dobrego startu 621
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 905
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 688
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 651
Turnusy Rehabilitacyjne 1063
Dzień porad 1053
Apel twojego dziecka 1063
Dekalog dziecka 2393
Podstawowe umiejętności 1110
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2243
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1036
Likwidacja barier 1195
Turnus rehabilitacyjny 1011
Sprzęt rehabilitacyjny 1048
Kwoty dofinansowania 1118
Pomocne strony internetowe 1302
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -