PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 53
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 38
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 36
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 35
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 34
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 39
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 270
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 426
Praca z dzieckiem niesłyszącym 290
Prawa dziecka 305
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 249
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 799
Metoda dobrego startu 332
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 453
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 364
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 373
Turnusy Rehabilitacyjne 877
Dzień porad 865
Apel twojego dziecka 882
Dekalog dziecka 2125
Podstawowe umiejętności 922
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1950
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 858
Likwidacja barier 1005
Turnus rehabilitacyjny 820
Sprzęt rehabilitacyjny 865
Kwoty dofinansowania 936
Pomocne strony internetowe 1106
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -