PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 2137
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 200
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 117
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 117
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 203
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 147
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 354
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 595
Praca z dzieckiem niesłyszącym 383
Prawa dziecka 393
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 336
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1164
Metoda dobrego startu 463
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 714
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 506
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 515
Turnusy Rehabilitacyjne 962
Dzień porad 946
Apel twojego dziecka 968
Dekalog dziecka 2270
Podstawowe umiejętności 1010
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2105
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 941
Likwidacja barier 1094
Turnus rehabilitacyjny 911
Sprzęt rehabilitacyjny 948
Kwoty dofinansowania 1024
Pomocne strony internetowe 1201
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -