PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 588
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 93
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 69
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 70
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 73
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 81
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 306
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 492
Praca z dzieckiem niesłyszącym 331
Prawa dziecka 347
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 286
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 962
Metoda dobrego startu 381
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 573
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 424
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 435
Turnusy Rehabilitacyjne 911
Dzień porad 900
Apel twojego dziecka 918
Dekalog dziecka 2179
Podstawowe umiejętności 958
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2010
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 894
Likwidacja barier 1043
Turnus rehabilitacyjny 858
Sprzęt rehabilitacyjny 900
Kwoty dofinansowania 973
Pomocne strony internetowe 1144
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -