PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 515
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 58
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 49
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 49
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 50
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 57
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 286
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 460
Praca z dzieckiem niesłyszącym 309
Prawa dziecka 324
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 264
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 879
Metoda dobrego startu 351
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 506
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 387
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 397
Turnusy Rehabilitacyjne 891
Dzień porad 880
Apel twojego dziecka 897
Dekalog dziecka 2146
Podstawowe umiejętności 938
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1973
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 873
Likwidacja barier 1021
Turnus rehabilitacyjny 837
Sprzęt rehabilitacyjny 880
Kwoty dofinansowania 952
Pomocne strony internetowe 1122
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -