PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 3207
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 290
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 176
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 184
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 402
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 214
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 415
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 679
Praca z dzieckiem niesłyszącym 435
Prawa dziecka 442
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 392
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1294
Metoda dobrego startu 552
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 826
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 613
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 600
Turnusy Rehabilitacyjne 1022
Dzień porad 1012
Apel twojego dziecka 1023
Dekalog dziecka 2339
Podstawowe umiejętności 1069
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2182
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 993
Likwidacja barier 1152
Turnus rehabilitacyjny 972
Sprzęt rehabilitacyjny 1008
Kwoty dofinansowania 1081
Pomocne strony internetowe 1260
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -