PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 5245
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 432
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 263
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 262
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 1211
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 335
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 502
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 805
Praca z dzieckiem niesłyszącym 523
Prawa dziecka 528
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 479
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1445
Metoda dobrego startu 704
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 965
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 758
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 711
Turnusy Rehabilitacyjne 1118
Dzień porad 1097
Apel twojego dziecka 1107
Dekalog dziecka 2433
Podstawowe umiejętności 1152
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2294
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 1086
Likwidacja barier 1236
Turnus rehabilitacyjny 1051
Sprzęt rehabilitacyjny 1092
Kwoty dofinansowania 1162
Pomocne strony internetowe 1348
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -