PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 951
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 171
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 105
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 110
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 163
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 127
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 339
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 567
Praca z dzieckiem niesłyszącym 369
Prawa dziecka 383
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 322
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1106
Metoda dobrego startu 443
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 678
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 485
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 490
Turnusy Rehabilitacyjne 950
Dzień porad 935
Apel twojego dziecka 957
Dekalog dziecka 2245
Podstawowe umiejętności 996
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2079
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 929
Likwidacja barier 1079
Turnus rehabilitacyjny 894
Sprzęt rehabilitacyjny 935
Kwoty dofinansowania 1013
Pomocne strony internetowe 1187
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -