PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 18
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 19
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 19
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 18
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 18
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 18
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 257
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 393
Praca z dzieckiem niesłyszącym 271
Prawa dziecka 285
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 237
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 730
Metoda dobrego startu 300
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 405
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 349
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 336
Turnusy Rehabilitacyjne 859
Dzień porad 847
Apel twojego dziecka 861
Dekalog dziecka 2100
Podstawowe umiejętności 903
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 1928
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 844
Likwidacja barier 988
Turnus rehabilitacyjny 802
Sprzęt rehabilitacyjny 847
Kwoty dofinansowania 915
Pomocne strony internetowe 1085
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -