PORADY

Tytuł Odsłony
Ocenianie opisowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 757
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla klasy czwartej i szóstej ZE IIA 139
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia rozwijające kreatywność dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 95
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną:Zajęcia rozwijające komunikowanie się dla klasy szóstej i siódmej ZE IIA 98
Jak prowadzić zgodnie z nowa podstawą programową zajęcia kształtujące w szkole podstawowej. 123
Przykłady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną: Konspekt z zajęć rewalidacyjnych: zajęcia usprawniające techniki szkolne Temat: „Uzupełnianie luk w tekście pt. „Zimowa Szaruga”. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 113
Zasady pracy z uczniem przejwaiającym zachowania "trudne i nietypowe" 331
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem. 537
Praca z dzieckiem niesłyszącym 358
Prawa dziecka 374
Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, które motywują do większego wysiłku umysłowego. 312
NIEPEŁNOSPRAWNY W RODZINIE MOMENTY KRYTYCZNE W ŻYCIU RODZINY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA I PRÓBA ICH PRZEZWYCIĘŻENIA. 1057
Metoda dobrego startu 425
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 641
EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE 465
Biblioterapia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 470
Turnusy Rehabilitacyjne 938
Dzień porad 928
Apel twojego dziecka 948
Dekalog dziecka 2223
Podstawowe umiejętności 985
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 2051
Przedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych 918
Likwidacja barier 1069
Turnus rehabilitacyjny 883
Sprzęt rehabilitacyjny 924
Kwoty dofinansowania 1000
Pomocne strony internetowe 1170
Pleszewskie Stowarzyszznie Na Rzecz Osob Niepelnosprawnych Razem w Przyszlosc
- 63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1A -